Föreningar i Valtorpsbygden

Trots att Valtorpsbygden är ett relativt litet geografiskt område som egentligen endast består av socknarna Södra Kyrketorp och Valtorp, så är föreningslivet i bygden högst levande. Här har såväl LRF som Röda Korset aktiva lokalavdelningar. Valtorps Bygdegårds- och Samhällsförening samt Åstorps Vägsamfällighet är andra exempel på föreningar i Valtorpsbygden. Den allra mest kända av alla föreningar i Valtorpsbygden är, med största sannolikhet, Valtorps IF. Föreningslivet betyder mycket för den svenska landsbygden. Det skapar samhörighet, ger liv till mindre orter samt hjälper invånarna att komma närmare varandra. Här kan du läsa mer om föreningarna i- och kring Valtorp och om deras förmåga att engagera och aktivera invånare.

Föreningar i Valtorpsbygden – Fotbollen är störst

Det finns, som vi tidigare nämnt, en rad olika föreningar i Valtorpsbygden. Den allra mest kända torde vara den lokala fotbollsklubben Valtorps IF. Klubben bildades 1946 på initiativ av förskolläraren Sune Linderholm. Det första året spelade de i Billingsortens pokalserie, en serie som de vann. Idag har föreningen en rad olika lag. På såväl dam- som herrsidan har man ett A-lag och ett U-lag. På pojksidan har man även ett P9-, ett P12- samt ett knattelag. Det finns även ett F14-lag för flickor. År 2001 räknas som ett riktigt höjdarår för Valtorps IF. Då placerade sig herrlaget på tredje plats i division fyra. Hemmamatcherna spelas på Brovalla IP.

Valtorps IF har även en aktiv underklubb för veteraner. Aspirerande medlemmar måste ha någon slags anknytning till Valtorp. De behöver dock inte ha varit medlemmar i Valtorps IF tidigare och det finns ingen åldersgräns. Den som varit på någon av Valtorp IF’s matcher har kanske sett någon från Röda Korset. Röda Korset är nämligen en annan bland alla föreningar i Valtorpsbygden. Den här typen av förening passar dig som vill göra skillnad. Röda Korset arbetar för att förbättra utsatta människors situationer. Man arbetar på såväl lokalnivå som internationellt. På den lokala nivån brukar man bland annat ägna sig åt socialt frivilligarbete på olika sätt.

Det finns flera föreningar i Valtorpsbygden

Föreningar som förenar nytta med nöje

Föreningslivet handlar inte endast om nöje. Det finns flera föreningar i Valtorpsbygden som tar tillvara de boendes intressen. I Åstorp finns det till exempel en vägförening – Åstorps Vägsamfällighet. Den står för de kostnader och underhåll av enskild väg som inte täcks av staten. På orten finns det även en vattenförening som går under namnet Åstorps Vattenförening. Den här typen av föreningar handlar mer om nytta än nöje. De medlemmar som aktivt tar del av årsmöten och sammankomster knyter band med grannar de kanske annars inte skulle ha träffat. Det är även en bra inkörsport till den lokala gemenskapen för de som är nyinflyttade.

Även Lantbrukarnas riksförbund, LRF, hör till en av alla aktiva föreningar i Valtorpsbygden. Det officiella namnet på LRF’s lokalförening är 67-Stenstorpsorten och den ingår i Falköpings kommungrupp. LRF är en av de verkligt stora folkrörelserna i landet. Med nästan 150 000 medlemmar, kan LRF’s medlemmar göra sina röster hörda på olika nivåer. Man arbetar för att föra fram frågor i kommuner, i Sveriges riksdag samt inom EU. LRF är öppet för alla som vill verka för en levande landsbygd. De flesta medlemmar bor och verkar på landet.

Föreningslivet är viktigt på landsbygden

Enligt Jordbruksverket, är det vanligare med ideella föreningar på landsbygden än i städerna. Jordbruksverket hävdar även att idrottsföreningar och intresseföreningar lockar flest människor på landsbygden, något som stämmer överens med de aktiva föreningarna i Kyrketorp och Valtorp. Man räknar med att 34% av Sveriges befolkning bor på landsbygden. För dessa människor kan verksamheter såsom föreningar i Valtorpsbygden vara av stor betydelse. Man talar ofta om att föreningar är en viktig sammanhållande faktor. De fyller en viktig funktion genom att bidra med fler arbetstillfällen. Tillväxten av nya föreningar i Valtorpsbygden är i stor grad beroende av människors vilja att organisera och engagera sig. Endast framtiden kan utvisa om föreningslivet kommer att fortsätta blomstra och aktivera invånarna.