Företag i Valtorpsbygden

Hästnäringen finns representerad bland företag i Valtorpsbygden

Valtorpsbygden är ett relativt litet område som består av socknarna Södra Kyrketorp och Valtorp. Tack vare Valtorpsbygdens läge mellan Falköping och Skövde så finns det goda möjligheter att pendla till dessa orter. Till Falköping är det endast 14 km och till Skövde är det 27 km. En av de komponenter som utgör en levande landsbygd är företagande. Det finns flera verksamma företag i Valtorpsbygden. Genom åren har nya företag startats och andra gått i graven. Här görs ett försök att presentera en så fullständig lista som möjligt över samtliga aktiva företag i Valtorpsbygden. Listan innehåller även mer allmän information om de olika företagen och deras aktiviteter. Du hittar även viss information om företagens villkor på landsbygden samt tips om bidrag som kan sökas om du vill satsa lokalt.

Företag i Valtorpsbygden är aktiva inom flera områden

Rent geografiskt sträcker Södra Kyrketorp och Valtorp ut sig över ett relativt litet område. Listan på företag i Valtorpsbygden är lättöverskådlig. De lokala företagen är aktiva inom sektorer som bygg-, mat- och hästnäring. Då Valtorp och omgivande samhällen kan beskrivas som landsbygd är det naturligt att en del av den lokala näringen är jordbruksrelaterad. Det finns även företag i Valtorpsbygden för den som behöver hjälp med reparation av fordon. Inom livsmedelskategorin finns Närlig Mat AB, ett företag som producerar kött och charkuterier. Inom byggindustrin hittar vi Thorells Bygg AB. Företaget ägnar sig år diverse byggnadsarbeten, reparationer och renoveringar. I Södra Kyrketorp ligger Krister Fredrikssons byggtjänst, ett annat företag inom samma sektor. För den som har en bil eller ett annat fordon som behöver repareras finns Valtorps Bil & Entreprenad.

Valtorps Bil & Entreprenad är en av de medlemmar som är anslutna till Last & Gräv i Skaraborg. Företaget kan hjälpa till med grävarbeten och innehar en större grävmaskin (en Terex TW150) samt en minigrävare (en Yanmar B30V). Inom åkerinäringen hittar vi K. E. Karlssons Åkeri & Grustag. Som namnet antyder är detta även ett företag som bryter grus. Det finns även företag i Valtorpsbygden som ägnar sig åt hästnäring. Åse Ericssons Islandshästar bedriver uppfödning, träning och försäljning av islandshästar. Man erbjuder även olika kurser, hästläger samt möjligheter till inackordering av hästar. I dagsläget har man cirka 40 egna islandshästar på gården. Stuteri Linners är ett annat lokalt företag som föder upp hästar.

Avregistrerade företag i bygden

Det finns en del företag i Valtorpsbygden som gått i konkurs. Kanske söker du efter GEBE Frukt AB? Företaget, som med sina tolv anställda var en relativt stor arbetsgivare i bygden, har gått i graven. Det togs över av Grönsakshuset i Skövde 2014. Tillsammans med Åslebönan AB fusionerades det med Grönsakshuset en vecka innan konkursen. Sju av tolv i personalstyrkan fick behålla sina jobb hos den nya arbetsgivaren. GeBe Frukts lokaler i Valtorp har avvecklats och företaget huserar idag på Stallsiken. Grönsakshuset AB satsade på en omsättning runt 100 miljoner under 2015. Den som bor i bygden kanske även minns BIVAB Industrikonsult. Bolaget avregistrerades 2012 och var verksamt inom produktionsteknik och produktionsledning inom verkstadsindustrin.

Företagande på landsbygden beskrivs ofta i media med bistra rubriker om konkurshot och nedläggningar. För den som är intresserad av företag i Valtorpsbygden och vill veta mer om företagandets villkor på landsbygden har det släppts en rad rapporter. Bland annat Företagarnas rapport ”Tillväxt i hela landet – Företagarnas perspektiv på landsbygden” behandlar ämnet utförligt. Rapporten gör gällande att det framförallt är faktorer som brist på arbetskraft och höga omkostnader som sätter käppar i hjulen för landsbygdsföretagen. Man brukar säga att lantbruk och skogsbruk traditionellt har varit de största näringarna på landet. Detta har dock förändrats. En del bedömare tror att faktorer som markpriser som skjutit i höjden kan leda till att allt fler företag i framtiden väljer att flytta från städerna. Alla företag i Valtorpsbygden bidrar till att göra detta geografiska område mer levande och ökar samhällets attraktionskraft.

Att starta ett företag i Valtorpsbygden

Valtorpsbygden är ett relativt litet område. Listan över aktiva lokala företag i Valtorpsbygden är inte särskilt lång. Många är överens om att lokalt företagande leder till en blomstrande landsbygd. Kanske tycker du att det behövs fler företag i Valtorpsbygden? För den som är intresserad att starta ett företag kan det vara bra att veta att det finns bidrag som hjälper nya företagare att komma igång. Jordbruksverket har en rad olika stöd som blivande företagare kan söka. Gårdsstödet och ett stöd till unga jordbrukare är två exempel på den här typen av bidrag. Även initiativ som inkubatorer kan hjälpa nyblivna företagare.

Bland företagen i Valtorpsbygden återfinns till viss del den typ av traditionella företag som man brukar hitta på landsbygden, som stuterier och uppfödning av boskap till köttindustrin. Framväxten av det digitala samhället bidrar dock till nya möjligheter, kartan över aktiva företag i Valtorpsbygden kan komma att ritas om. För den som känner att det saknas företag inom vissa branscher är det kanske läge att våga satsa?